تور سریلانکا

تور سریلانکا | کلمبو ، کندی ، بنتوتا

تور سریلانکا | کلمبو ، کندی ، بنتوتا

تاریخ اعتبار :96/11/27

مدت اقامت :,7 شب و 8 روز

قیمت :,4690000تومان

Emirates Airlines