تور مالزی

تور مالزی | کوالالامپور | 7 شب و 8 روز

تور مالزی | کوالالامپور | 7 شب و 8 روز

تاریخ اعتبار :96/10/10

مدت اقامت :,7 شب و 8 روز

قیمت :,1789000تومان

Mahan Air
تور مالزی (کوالالامپور-سنگاپور)

تور مالزی (کوالالامپور-سنگاپور)

تاریخ اعتبار :2 آذر

مدت اقامت :,7 شب و 8 روز

قیمت :,2659000تومان

Mahan Air
تور کوالالامپور | لنگکاوی

تور کوالالامپور | لنگکاوی

تاریخ اعتبار :96/10/10

مدت اقامت :,7 شب و 8 روز

قیمت :,2539000تومان

Mahan Air
تور مالزی | 4 شب کوالالامپور + 3 شب پنانگ

تور مالزی | 4 شب کوالالامپور + 3 شب پنانگ

تاریخ اعتبار :96/10/10

مدت اقامت :,7 شب و 8 روز

قیمت :,2169000تومان

Mahan Air
تور کوالالامپور بالی (ویژه پاییز)

تور کوالالامپور بالی (ویژه پاییز)

تاریخ اعتبار :2 آذر

مدت اقامت :,7 شب و 8 روز

قیمت :,3459000تومان

Mahan Air
تور کوالالامپور-پورت دیکسون (ویژه پاییز)

تور کوالالامپور-پورت دیکسون (ویژه پاییز)

تاریخ اعتبار :2 آذر

مدت اقامت :,7 شب و 8 روز

قیمت :,2539000تومان

Mahan Air
تور کوالالامپور-آفاموسا (ویژه پاییز)

تور کوالالامپور-آفاموسا (ویژه پاییز)

تاریخ اعتبار :2 آذر

مدت اقامت :,7 شب و 8 روز

قیمت :,2579000تومان

Mahan Air