هندوستان

هندوستان

هندوستان

هندوستان کجاست؟ در کتاب ها ، اسم آن را زیاد شنیدیم اما آیا از مکان های بی نظیر این کشور خبر داریم؟ آیا ساحل های زیبایش را تماشا کردیم؟ هندوستان، سرزمینی پرتکاپو با تضادهای شگفت انگیز است، جایی که دنیای سنتی و مدرن به هم می رسند. هفتمین کشور پهناور و دومین کشور پر جمعیت دنیاست در هند میتوانید که بیشترین تعداد دین ها و فرهنگ ها را تماشا کنید. هند کشوری در جنوب آسیا است که پایتخت آن دهلی نو می‌باشد. هند از شمال غربی با پاکستان؛ از شمال با چین، بوتان، نپال و تبت؛ و از شمال شرقی با برمه و بنگلادش همسایه‌است. همچنین هند از باختر با دریای عرب، از خاور با خلیج بنگال، و از جنوب نیز با اقیانوس هند مرز آبی دارد.