رومانی

درباره رومانی

درباره رومانی

جمهوری رومانی (به رومانیایی România) کشوری است در جنوب شرقی اروپا. رومانی از غرب با مجارستان و صربستان، از شمال شرقی و شرق با مولداوی و اوکراین و از جنوب با بلغارستان همسایه است. انتخابات ریاست جمهوری در این کشور هر 5 سال یک بار انجام میشود و کشوری است بر پایه ی رأی مردم و دموکراسی کامل. رومانی با داشتن مساحت ۲۳۸،۴۰۰ کیلومتر مربع نهمین کشور اتحادیه اروپا از نظر مساحت است و همچنین با داشتن ۱۹ میلیون جمعیت هفتمین کشور اتحادیه اروپا از نظر جمعیت است. زبان رسمی این کشور زبان رومانیایی و واحد پول آن لئو رومانی است. اکثریت مردم رومانی مسیحی هستند که حدود ۸۷ درصد از شاخه ارتودوکس تعلق دارند.