قوانین و مقررات

قرار داد گشت های خارج از کشور

موضوع این قرار داد:

تعیین حدود و وظایف و مسئولیتهای طرفین و همچنین نرخ گشت برای انجام مسافرت با گشت های دسته جمعی (که در این قرارداد کارگزار همان آژانس طوفان پرشین است) به شرح ذیل می باشد:

شرایط قرار داد:

ماده ۱- چنانچه تور به حد نصاب مورد نظر نرسد کارگزار مجاز به ابطال آن و اعلام به مسافر تا یک هفته قبل از تاریخ اجرای تور و استرداد وجوه دریافتی از مسافر می باشد. ماده ۲- در هتلها ساعت تحویل دادن اتاق ۲ بعد از ظهر و تحویل گرفتن ساعت ۱۲ ظهر بوده که مسافر موظف به رعایت آن می باشد. ماده ۳- در اتاقهای ۳ نفره، تخت نفر سوم از نوع سفری بوده که در اتاق دو تخته اضافه می گردد.

ماده 4- مسافرین انفرادی به هنگام ثبت نام مشمول مقررات و نرخ استفاده از اتاق یک تخته می باشند.

ماده ۵- در خصوص امور مربوط به پروازهای هوائی با توجه به مقررات حمل و نقل هوایی که در تاریخ ۱۲ اکتبر ۱۹۲۹ در ورشو به امضاء رسیده است و نیز اصلاحیه پیمان مزبور که در تاریخ ۲۸ سپتامبر ۱۹۹۵ در لاهه تصویب گردیده و همچنین مقررات مربوط به سازمان هواپیمایی کشوری عمل خواهد شد.

ماده ۶ - در صورتیکه مسافر به هر دلیلی برای سایر مسافرین یا سرپرست گروه و یا راهنمایان محلی و کلا" کسانی که در اجرای گشت نقش داشته مزاحمتی ایجاد نماید و یا بر خلاف شئونات جمهوری اسلامی ایران و یا کشور مربوطه حرکتی را اعمال نماید، سرپرست گروه موظف است بر حسب مورد، تصمیم لازم را در خصوص این مسافر اخذ نموده و مراتب را جهت ضبط موضوع به کارگزار مجری گزارش نماید. ماده ۷- در صورت بروز هرگونه اختلاف بین طرفین قرارداد سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، محکمه فی ما بین طرفین بوده و آراء صادره مورد توافق طرفین خواهد بود.

ب) شرایط پروازهای چارتر و غیر چارتر: ماده ۸- در صورت انصراف کتبی مسافر از همراهی تور و یا عدم صدور ویزا توسط سفارت خانه مربوطه تور غیر چارتر تا یکماه قبل از پرواز معادل ۲۰% قیمت کلی تور و از یکماه تا سه هفته قبل از پرواز معادل ۳۰% قیمت کلی تور و از سه هفته تا ۷۲ ساعت قبل از پرواز معادل ۵۰% قیمت کل تور و در کمتر از ۷۲ ساعت قبل از پرواز معادل ۷۰ % قیمت کل تور به عنوان جریمه از کل مبلغ گشت کسر و مابقی وجوه به مسافر پرداخت خواهد شد. و در صورت چارتر بودن تورو بلیط کل مبلغ تور و یا بلیط سوخت و از مسافر محترم دریافت می گردد.

نکته ۱- تور و یا پروازهای غیر چارتری (برنامه ای) شامل تور و پروازهایی می باشند که به صورت برنامه ای ، روزانه و یا هفتگی در طول ایام سال قابل اجرا است و مشمول جریمه مطابق با جرائم غیر چارتر در ایرلاین و یا هتل محاسبه می گردد که همانند جرایم ماده ۸ و بدون نیاز انصراف کتبی مسافر اعمال می گردد. نکته ۲ - تور و یا پروازهای چارتر : شامل هتل و یا پروازهایی می باشند که در ایام های خاصی توسط آژانس از ایرلاین و یا هتل محترم خریداری گردیده و متاسفانه قابل استرداد و یا کنسلی و تغییر تاریخ نمی باشند لذا جهت مسافرینی که درخواست تورهای همراه با ویزا و انتخاب چنین مسیرهایی را دارند خواهشمند است نسبت به این موضوع توجه لازم را مبذول فرمایند تا متضرر خسارتهای وارده ناشی از سوخت کامل هزینه بلیط چارتر و یا .هتل نگردد

* توصیه می شود قبل از صدور ویزا در مورد تهیه بلیط چارتر، تمام جوانب را در نظر گرفته، چرا که پرواز های چارتری در تمام فصول سال غیر قابل کنسلی و غیر قابل تغییر تاریخ بوده و هزینه سوخت کاملا به عهده مسافر می باشد.*

تبصرہ ۱ - در خصوص جرائم و ثبت نام گروهی فقط فردی که به نمایندگی از سوی مسافرین اقدام به ثبت نام و عقد قرارداد نموده مجاز به مراجعه به کارگزار جهت پیگیری ابطال و یا دریافت وجوه پرداختی می باشدو سایر مسافرین در این خصوص مجاز به مراجعه به کارگزار نمی باشند و هیچگونه مسئولیتی ندارند.

تبصره ۲- کارگزار موظف است تاریخ و شماره انصراف کتبی مسافر را در دفاتر رسمی خود ثبت نماید. تبصره ۳- آژانس طوفان پرشین هیچ گونه مسئولیتی در قبال صدور و یا عدم صدور ویزا از سوی سفارت خانه های محترم ندارد و در صورت بروز مشکل در پرواز و یا تورهای چارتر، مشمول جرائم چارتری می گردد.(مطابق نکته ۲)

تعهدات مسافر :

ماده 9- رعایت شئونات اسلامی در طول سفر از سوی مسافر الزامی است.

ماده10- حفظ اموال و مدارک شخصی به عهده مسافر بوده و در صورت مفقود شدن آن هیچ نوع مسئولیتی متوجه مدیر گشت و یا کارگزار نخواهد بود.

ماده 11- چنانچه صدور ویزا و تحویل گذرنامه توسط سفارت خانه ها، در ساعات آخر قبل از شروع سفر صورت بگیرد. مسافر میبایستی مقدمات سفر خود را از قبل آماده نموده باشد و همچنین در صورتی که از سوی سفارت خانه ویزای یک نفر از مسافران گروه صادر نگردد، دیگر افراد باید مسافرت خود را انجام دهند و در غیر این صورت مطابق جرائم قسمت های چارتر و یا غیر چارتری می گردد.

ماده 12- مسافر موظف است به هنگام ثبت نام معادل 70 درصد هزینه کل تور را در قبال اخذ رسید پرداخت و یا تا یک ماه قبل از پرواز الباقی مبلغ تور را تسویه نماید.

تبصره -۱ : تامین هزینه ارزی تور به طرق قانونی به عهده مسافر می باشد و آژانس طوفان پرشین هیچ گونه مسئولیتی در قبال واگذاری به موقع ارز دولتی توسط بانک به مسافرین محترم ندارد.

ماده ۱۳- ارائه ضامن معتبر بر حسب نیاز گشت هائی که احتیاج به معرفی ضامن و یا ارائه ضمانت نامه معتبر دارد، از سوی مسافر الزامی بوده و در صورت در خواست سفارتخانه مربوطه جهت انجام مصاحبه با مسافر و یا انگشت نگاری به منظور صدور روادید مسافر در تورهای اروپایی باید با هماهنگی کارگزار در کنسولگری سفارتخانه ذیربط حضور یافته و در مصاحبه شرکت نماید و در صورت عدم حضور مسافر در وقت تعیین شده و یا عدم ارائه مدارک کافی در خواستی از سوی سفارتخانه که منجر به عدم دریافت روادید میگردد، جرائم منعقده مطابق نوع قرارداد (چارتر و یا غیر چارتری)جرائم طبق کلیه بندهای ماده ۸ اخذ خواهد شد. تبصره ۱- تهیه ارز دولتی به عهده مسافر بوده و در صورت عدم صدور به موقع ویزا آژانس هیچگونه مسئولیتی در قبال ارز دولتی مسافر ندارد.

مادہ ۱۴- در مورد گشتهایی که بصورت ترکیبی و شامل پرواز داخلی بین دو مسیر می باشد، مسافر محترم در صورت قبول نمودن قرارداد کلیه مسولیت پرواز بین دو مسیر را پذیرفته تلقی می نماید، لذا خواهشمند است نسبت به این موضوع و ساعت پروازی بین دو مسیر توجه لازم را مبذول فرمایید.

ماده 15- مسافر موظف است در ساعت اعلام شده در برنامه های گشت شرکت نموده و در صورت عدم حضور به موقع به هنگام حرکت تور، شخصاً بایستی هزینه های مربوط را جهت پیوستن به گروه و ادامه برنامه های تور

پرداخت نماید. در غیر اینصورت کارگزار مربوطه هیچ گونه مسئولیتی در این خصوص نخواهد داشت. و مطابق قوانین منعقده گشت با ایشان برخورد خواهد شد.

۱۶- در صورتیکه هنگام ابطال تور توسط مسافر روادید مسافر اخذ شده باشد، کارگزار مجاز به ابطال روادید مربوطه توسط مقامات سفارت صادر کننده روادید خواهد بود و جرائم ابطال تور بر اساس ماده تور های چارتر و یا غیر چارتر این قرار داد اخذ خواهد شد. ماده ۱۷ - در صورت افزایش و یا تغییر نرخ حاصله در قیمت گشت اعم از افزایش نرخ بلیط هتل و یا سایر خدمات از سوی کارگزار (بدلیل تغییر هتل، تغییر پرواز و یا نوسانات ارزی و یا به هر دلیل مثبته دیگر)، مسافر موظف به پرداخت مابه التفاوت اعلام شده به کارگزار می باشد تبصره ۱: چنانچه مسافر شرایط مندرج در ماده فوق را نپذیرد موظف به پرداخت هزینه ابطال خواهد بود و طبق ماده تورهای چارتر و غیر چارتر جرائم کسر میگردد۔ ماده ۱۸ - چنانچه مسافر ممنوع الخروج و یا در بدو ورود به کشوری مقامات محلی از ورود آن به کشور جلوگیری نماید مسافر ملزم به پرداخت جریمه های ماده تورهای چارتر و غیر چارتر این قرار داد بوده و سرپرست تور فقط موظف به همکاری جهت بازگشت مسافر به کشور می باشد و هیچ نوع مسئولیتی در این خصوص متوجه کارگزار نخواهد بود. اقامت در سالن ترانزیت تا زمان بازگشت و هزینه مربوطه به عهده مسافر میباشد.

ماده19- درصورتیکه برنامه ارائه شده توسط کارگزار در طول سفر عیناً به اجرا گذاشته نشود، مسافر مجاز است با ارائه دلایل مستدل و مثبته به کارگزار اعلام نموده و کارگزار موظف به جلب رضایت مسافر می باشد و در صورت بروز اختلاف رای سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری به عنوان حکم مورد پذیرش طرفین قرار می گیرد.

ماده ۲۰- کارگزار در خصوص عدم صدور روادید از سوی سفارتخانه برای هیچ یک از مسافرین مسئولیت نداشته و چنانچه مسافرینی به صورت گروهی ثبت نام نموده و به دلایلی سفارت خانه مربوطه از صدور روادید برای هر یک از آنان ممناعت به عمل آورد، سایر مسافرین می بایستی از گشت استفاده نموده و در صورت اعلام انصراف بایستی مطابق ماده ۸ این قرار داد جرائم متعلقه را پرداخت نماید. تبصره ۱: در خصوص بستگان درجه یک پدر، مادر، همسر و فرزندان مجرد ۵۰% هرینه، جرائم متعلقه در ماده ۸ این قرار داد اخذ خواهد شد.

ماده ۲۱- مسافر متعهد است در طول استفاده از خدمات قید شده در این قرارداد کلیه ضوابط اعلام شده از سوی کارگزار را رعایت و در صورت وارد نمودن خسارت به هتلها، اماکن و وسایل نقلیه شخصا مسئول پرداخت خسارت می باشد و در صورت عدم تامین خسارت وارده، کارگزار مجاز به استفاده از تضمین مسافر بر اساس مدارک هستند، پس از کسب موافقت از سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی گردشگری به عنوان حکم می باشد. تعهدات کارگزار : مادہ ۲۲- کارگزار متعهد است که برنامه سفر و گشت مورد توافق را به طور کامل و دقیق انجام داده و در صورت وقع هرگونه پیشامد غیر منتظره از قبیل جنگ، شورش، اعتصاب، شرایط جوی و مشکلاتی که از کنترل کارگزار خارج بوده و سبب ابطال و یا تغییر برنامه گشت و یا مسافرت شود، مسئولیتی متوجه کارگزار نخواهد بود.

ماده 23- کارگزار موظف است بیمه کامل را در مورد مسافر اعلام نموده و مبلغ را نیز از ایشان اخذ نماید. در صورت بروز هر گونه حادثه ای در طول سفر ، مسافر میبایستی بر اساس شرایط بیمه تحت پوشش اقدام نماید. در این خصوص کارگزار همکاری و مساعدت لازم را بعمل خواهد آورد. در صورت عدم تمایل مسافر نسبت به بیمه مسافرتی هیچگونه مسئولیتی در قبال بیمه مسافرین محترم متوجه آژانس طوفان پرشین نخواهد بود.

ماده ۲۴- در مواردی که طرف دیگر قرارداد آژانس همکار باشد، آژانس همکار نیز در این قرارداد مسافر نامیده و تلقی می گردد. ماده ۲۵- کلیه تورهایی که توسط مسافر امضاء نگردیده باشد هیچگونه ارزش قانونی ندارد. مسافر موظف به عقد و امضاء قرارداد با آژانس طوفان می باشد. این قرارداد در ۲۵ ماده و ۶ تبصره در ۲ نسخه، که هرکدام حکم واحد را دارد تنظیم و بر اساسی مواد ۲۳۰-۲۲۱- ۱۰ قانون مدنی بوده که برای طرفین و قائم مقام قانونی آنها لازم الاجرا می باشد.

یک نسخه از این قرارداد تحویل مسافر و نسخه دیگر نزد کارگزار می باشد.

جهت ثبت و پیگیری شکایات لطفا با شماره تلفن41513 (021) تماس حاصل نموده یا به آدرس تهران ، میدان آرژانتین، خیابان الوند، نبش خیابان بیست و نهم ، پلاک 42 ، طبقه 2 ، واحد غربی مراجعه نمایید. ‎