---

درباره رودز (Rhodes)

درباره رودز (Rhodes)

این جزیره یونانی ، بزرگترین جزیره از جزایر دوازده گانه در جنوب شرقی دریای اژه است . این جزیره به عنوان جزیره شوالیه ها نیز شناخته می شود . رودز مملو از میراث و تاریخ غنی یونان می باشد. در این جزیره بازدید کنندگان انتخابات گسترده ای را برای دیدن و انجام دادن دارند. یکی از ویژگی های چشمگیر این جزیره توقف تعداد زیادی کشتی های کروز در بندرگاه آن است. این شهر توسط یونسکو به عنوان یکی از میراثهای جهان اعلام شده است و به عنوان بزرگترین و برترین شهر سنگی حفاظت شده در اروپا به شمار می رود.