تور لیماسول

قبرس اروپایی | تور لیماسول

قبرس اروپایی | تور لیماسول

تاریخ اعتبار :97/03/10

مدت اقامت :,4 شب و 5 روز

قیمت :,255 یورو

Ukraine International Airlines