تور ترکیبی لارناکا و لیماسول

تور ترکیبی قبرس اروپایی | لارناکا و لیماسول | مهرماه 96

تور ترکیبی قبرس اروپایی | لارناکا و لیماسول | مهرماه 96

تاریخ اعتبار : 8 مهر تا 8 آذر 96

مدت اقامت :, 4 شب و 5 روز

قیمت :,339 یورو